Oct 16 2021 13:04
Banovsha Shahaliyeva
Views: 127
Ադրբեջանում նոյեմբերին 4 օր անընդմեջ կլինեն ոչ աշխատանքային: Նոյեմբերի 8 - ը նշվելու է որպես Հաղթանակի օր, նոյեմբերի 9 -ը` Պետական դրոշի օր: Քանի որ նոյեմբերի 6-ը և 7-ը շաբաթ և կիրակի են, իսկ նոյեմբերի 8-ը և 9-ը տոնական օրեր, 4 անընդմեջ օրեր կլինեն ոչ աշխատանքային: Հաշվի առնելով մյուս հանգստյան օրերը՝ նոյեմբերին 10 օր կլինեն ոչ աշխատանքային:

Create AccountLog In Your Account