Jun 25 2021 18:00
Elshad Aliyev
Views: 2588

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu təsdiqləyib.

APA xəbər verir ki, Qanuna əsasən, Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 24 681 734,6 min manat, xərclər 26 416 297,5 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilib.

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icra olunmuş gəlirləri və xərcləri aşağıdakı kimi qəbul edilib.

aşağıdakı kimi qəbul edilib.

 

Sıra

Göstəricilər

Məbləğ

 

№-si

(manatla)

 
 

 

1.

Gəlirlər

24 681 734

 

586

 
   

 

1.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

1 150 972

 

466

 
   

 

1.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 351 721

 

775

 
   

 

1.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

40 811 408

 

1.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

186 771 789

 

1.5.

Əlavə dəyər vergisi

4 818 329

 

312

 
   

 


 

Sıra

Göstəricilər

Məbləğ

 

№-si

(manatla)

 
 

 

1.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə

2 741 485

 

malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

079

 
 

 

1.6.

Sadələşdirilmiş vergi

308 877 530

 

1.7.

Aksizlər

898 211 701

 

1.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə

143 511 159

 

malların idxalına görə aksizlər

 
   

 

1.8.

Yol vergisi

104 858 092

 

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə

 

 

1.8.1.

idxal olunan yanacağa görə və xarici

36 637 113

 

dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri

 
   

 

 

sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

 

 

1.9.

Mədən vergisi

130 193 466

 

1.10.

Gömrük rüsumları

1 016 609

 

076

 
   

 

 

Azərbaycan Respublikasında istehsal

 

 

 

edilən və qiymətləri tənzimlənən

 

 

1.11.

məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə

144 024 494

 

(ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili

 
   

 

 

topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən

 

 

 

yığımlar

 

 

1.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə

332 453 436

 

daxilolmalar

 
   

 

1.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan

1 153 000

 

müəssisələrdən alınan dividendlər

 
   

 

 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının

12 200 000

 

1.14.

müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan)

 

000

 
 

daxilolmalar (transfert)

 

   

 

1.15.

Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən

10 300 336

 

daxilolmalar

 
   

 


 

Sıra

Göstəricilər

Məbləğ

 

№-si

(manatla)

 
 

 

1.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların

5 952 822

 

icarəyə verilməsindən daxilolmalar

 
   

 

1.17.

Dövlət rüsumu

149 001 447

 

1.18.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair

19 091 691

 

daxilolmalar

 
   

 

1.19.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli

596 118 371

 

xidmətlərindən daxilolmalar

 
   

 

1.20.

Sair daxilolmalar

216 282 374

 

 

2020-ci ildə xarici valyuta mövqeyinin

 

 

1.20.1.

yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan

2 543 347

 

 

fərq məbləği

 

 

2.

Xərclər

26 416 297

 

498

 
   

 

2.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

3 533 028

 

191

 
   

 

2.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli

917 630 433

 

özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti

 
   

 

2.1.2.

beynəlxalq münasibətlər

289 094 632

 

2.1.3.

xarici yardımlar

22 532 930

 

2.1.4.

elm

143 608 165

 

2.1.5.

seçkilərin keçirilməsi və statistika

57 712 089

 

tədbirləri

 
   

 

2.1.6.

büdcələrarası transfertlər

376 288 730

 

2.1.6.1.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən

4 948 730

 

dotasiya

 
   

 

2.1.6.2.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən

760 000

 

subvensiya

 
   

 

2.1.6.3.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

370 580 000

 

büdcəsinə verilən dotasiya

 
   

 


 

Sıra

Göstəricilər

Məbləğ

 

№-si

(manatla)

 
 

 

2.1.7.

dövlət borcu

1 726 161

 

212

 
   

 

2.2.

Müdafiə və milli təhlükəsizlik

3 755 090

 

438

 
   

 

2.2.1.

müdafiə qüvvələri

1 627 553

 

480

 
   

 

2.2.2.

milli təhlükəsizlik

240 668 725

 

2.2.3.

sərhəd xidməti

278 792 577

 

2.2.4.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində

3 704 889

 

tətbiqi tədqiqatlar

 
   

 

2.2.5.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid

1 604 370

 

edilən digər fəaliyyətlər

767

 
 

 

2.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və

1 826 158

 

prokurorluq

719

 
 

 

2.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

96 301 763

 

2.3.2.

hüquq mühafizə

1 434 727

 

174

 
   

 

2.3.3.

prokurorluq

78 694 299

 

2.3.4.

hüquqi yardım

2 668 856

 

 

məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və

 

 

2.3.5.

prokurorluq sahələrinə aid edilən digər

213 766 627

 

 

fəaliyyətlər

 

 

2.4.

Təhsil

2 774 260

 

780

 
   

 

2.4.1.

məktəbəqədər təhsil

207 539 544

 

2.4.2.

ümumi təhsil

1 632 054

 

725

 
   

 

2.4.3.

peşə təhsili

40 502 330

 

2.4.4.

orta ixtisas təhsili

68 643 219

 


 

Sıra

Göstəricilər

Məbləğ

 

№-si

(manatla)

 
 

 

2.4.5.

ali təhsil

318 253 615

 

2.4.6.

əlavə təhsil

2 745 490

 

2.4.7.

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4 028 880

 

2.4.8.

təhsil sahəsində digər müəssisə və

500 492 977

 

tədbirlər

 
   

 

2.5.

Səhiyyə

1 687 625

 

384

 
   

 

2.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

565 177

 

2.5.2.

xəstəxanalar

151 375 337

 

2.5.3.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

1 781 643

 

2.5.4.

səhiyyə sahəsində proqramlar və digər

1 533 903

 

xidmətlər

227

 
 

 

2.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

3 112 615

 

919

 
   

 

2.6.1.

sosial müdafiə

247 296 075

 

2.6.2.

sosial təminat

250 503 250

 

2.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri

8 792

 

üzrə tətbiqi tədqiqatlar

 
   

 

2.6.4.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri

2 614 807

 

üzrə digər müəssisə və tədbirlər

802

 
 

 

 

dövlət sosial müdafiə fondunun

 

 

2.6.4.1.

büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə

1 177 914

 

dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin

030

 
 

 

 

maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən

 

 

2.7.

tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən

342 013 401

 

 

olan digər fəaliyyət

 

 

2.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində

157 439 315

 

fəaliyyət

 
   

 


 

Sıra

Göstəricilər

Məbləğ

 

№-si

(manatla)

 
 

 

2.7.2.

televiziya, radio və nəşriyyat

51 513 391

 

2.7.3.

bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti

34 109 637

 

 

mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən

 

 

2.7.4.

tərbiyəsi, gənclər siyasəti sahəsinə aid

98 951 058

 

 

olan digər müəssisə və tədbirlər

 

 

2.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

245 699 659

 

2.8.1.

mənzil

31 797 859

 

2.8.2.

kommunal təsərrüfatı

95 214 184

 

2.8.3.

su təsərrüfatı

42 102 499

 

2.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı

76 585 117

 

digər xidmətlər

 
   

 

2.9.

Kənd təsərrüfatı

862 180 744

 

2.9.1.

kənd təsərrüfatı tədbirləri

417 918 559

 

2.9.2.

baytarlıq

29 011 689

 

2.9.3.

meliorasiya

409 792 971

 

2.9.4.

kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və

5 457 525

 

tədbirlər

 
   

 

2.10.

Ətraf mühitin mühafizəsi

240 600 721

 

2.10.1.

bioloji zənginliyin qorunması

5 855 830

 

2.10.2.

hidrometeorologiya tədbirləri

8 040 563

 

2.10.3.

meşə təsərrüfatı

11 702 383

 

2.10.4.

balıqçılıq və ovçuluq

1 324 901

 

2.10.5.

ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların

211 955 800

 

yığılması və təmizlənməsi

 
   

 

2.10.6.

ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid

1 721 244

 

edilən digər xidmətlər

 
   

 

2.11.

İqtisadi fəaliyyət

5 545 649

 

050

 
   

 


 

Sıra

Göstəricilər

Məbləğ

 

№-si

(manatla)

 
 

 

2.11.1.

nəqliyyat və rabitə

254 595 891

 

2.11.2.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

46 789 889

 

2.11.3.

tikinti və şəhərsalma

4 749 134

 

481

 
   

 

2.11.3.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya

4 747 834

 

xərcləri)

365

 

2.11.4.

geodeziya və faydalı qazıntılar

12 944 538

 

2.11.5.

iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə tətbiqi

1 500 000

 

tədqiqatlar

 
   

 

2.11.6.

iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər

480 684 251

 

2.12.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər

2 491 374

 

492

 
   

 

2.12.1.

ehtiyat fondları

1 062 827

 

981

 
   

 

2.12.1.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

435 349 939

 

 

ehtiyat fondu

 

 

2.12.1.2.

Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu

627 478 042

 

2.12.2.

məqsədli büdcə fondları

300 000 000

 

2.12.2.1.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının

300 000 000

 

müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu

 

2.12.3.

valyuta konvertasiyası

2 743 819

 

2.12.4.

əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər

1 125 802

 

üzrə digər fəaliyyət

692

 
 

 

2.12.4.1.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan

20 000 000

 

qaldırılması ilə bağlı xərclər

 

2.12.4.2.

sosial-iqtisadi islahatlar və digər tədbirlər

1 105 802

 

 

üzrə xərclər

692

 

3.

Büdcə kəsiri

1 734 562

 

912

 
   

 


 

Sıra

Göstəricilər

Məbləğ

 

№-si

(manatla)

 
 

 

4.

2021-ci il 1 yanvar tarixinə vahid xəzinə

1 526 094

 

hesabının sərbəst qalığı

088

 
 

 

 


Create AccountLog In Your Account