CBC.AZ portalı müəllif hüquqları haqda qanunla qorunan icarət nişanı, mətnlər də daxil olmaqda digər elementlər, şəkillər, audio və ya video materiallar, qrafik görüntülər, musiqi əsərləri və ya digər səsli materiallardan ibarətdir. 

Bununla belə portalın bütöv tərkibi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən kollektiv yaradıcı əməyə uyğun olaraq yaradılan və ya istehsal olunan material kimi müəllif hüquqları ilə qorunur

Hüquq sahibinin yazılı icazəsi olmadan materialın surətinin çıxartmasına, yayılmasına, üçüncü şəxlərə ötürülməsinə, yayımlaması qadağandır.

Portalda yerləşdirilən istənilən materialın istifadəsinə birbaşa linkin göstərilməsi ilə portalda materiala bağlı elektron ünvan verilməklə icazə verilir. (internet-vasitələr üçün-hiperlink). Link(hiperlink) mütləq mətndə yerləşdirilməlidir. Link(hiperlink) materiallın hissə və ya tam istifadə olunmasından asılı olmayaraq materialın CBC.AZ saytında istehsal olunduğunu sitatdan əvvəl və ya sonra mütləq mətndə yerləşdirilməlidir  Portalın şəkillərindən istifayəyə sayta birbaşa çıxış linki və ya birbaşa mənbə göstərilməklə istifadə oluna bilər. Əgər şəkildə portalın logosu varsa, onun istifadə zamanı saxlanılması mütləqdir.

Yuxarıda sadalanan şərtlərin pozulması qanun tərəfindən qorunan intellektual mülkiyyət və informasiya hüququ pozulması kimi qəbul olunacaq. Bu pozuntulara "CİBC" (Caspian International Broadcasting Company) Məhdud Məsuliyyətli  Cəmiyyətinin materialının icazəsiz  istifadəsi kimi baxılacaq  Bu hallarda "CİBC" MMC Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi və beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun məhkəməyə müraciət etmək hüququnu özündə saxlayır. 

Create AccountLog In Your Account