Jul 15 2019 19:31
Views: 450

Azərbaycan sivilizasiyalar və mədəniyyətlərin kəsişməsində yerləşir və burada əsrlər boyu müxtəlif etnos və konfesiyaların nümayəndələri sülh, əminaammanlıq və qarşılıqlı anlaşma şəraitində birgə yaşayır. Azərbaycanda multikuttural dialoq ənənələrinin qorunması bir çox ölkələr üçün nümunədir. Rusiya Elmlər Akademiyasının elmi işçisi Şamil Kaşaf CBC-yə müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan müxtəlif millətlərin nümayəndələrinin mədəni kimliyinin qorunması sahəsində böyük yol qət edib.
Ekspertlərin sözlərinə görə, mədəniyyətlərarası dialoqa müasir dünyanın indiki dövrdə xüsusilə ehtiyac duyulur. Azərbaycanın təcrübəsi bir çox ölkələrə maraqlıdır.
Cənubi Qafqaz dünyanın siyasi regionuna məxsusdur. Asərbaycanda 50dən çox etnos nümayəndəsi yaşayır ki bunlar da ümumi əhalinin 10 faizindən çoxunu təşkil edir.


Create AccountLog In Your Account